logo
hamburger
search-iconsearch-button

Zložka s tlačovými správami

close
Vo vašej zložke tlačové správy sa momentálne nenachádzajú žiadne súbory
Kliknutím na "Stiahnuť všetko" súhlasíte s našimi a .

Kontakty

Hovorca
Petr Laurich
XLSK Nábytok s.r.o.
Galvaniho 11, Bratislava, 821 04
E: [email protected]
Kontakty

Pokyny na použitie & Imprint

XLSK Nábytok s.r.o., so sídlom Galvaniho 11
821 04 Bratislava
DIČ: 2021829260
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 31448/B
Internet: www.xxxlutz.sk
Prevádzkovateľom tejto stránky je XLSK Nábytok s.r.o.
Zriaďovateľom a správcom stránky je:
XXXLutz KG, Römerstrasse 39, 4600  Wels.
Použitie tejto webovej stránky sa riadi nižšie uvedenými podmienkami: Užívatelia tejto webovej stránky vyhlasujú, že sa zoznámili s pravidlami používania tejto stránky, a pri svojom užívaní ich berú na vedomie.
Všetky obrazové, textové a zvukové súbory, ako aj animácie, videá atď., aj keď len z časti, a všetky ostatné súčasti stránky sú chránené autorskými právami. Úryvky smú byť kopírované, ukladané a ďalej spracovávané len na súkromné účely. Obchodné využitie vyžaduje výslovné písomné povolenie.
Pre predaj tovaru sú používané demonštratívne fotografie, to vrátane prípadných dekoračných predmetov, ktoré nie sú predmetom predaja, ak nie je uvedené inak.
Ceny uvádzané pri výrobkoch vychádzajú z cenníkov výrobcov, alebo na ne odkazujú. Všetky  uvádzané ceny sú vrátane DPH, prípadné náklady na dopravu, montáž, alebo iné poskytované služby nie sú zahrnuté v cene tovaru.
Chyby v tlači sú vyhradené.
Ponuky na tejto webovej stránke sú – rovnako ako nákresy, vyobrazenia, údaje o hmotnosti a rozmeroch – úplne nezáväzné. Ponuka sa stane v právnom zmysle uskutočnenou až objednávkou zákazníka, ktorú nie je možné uskutočniť prostredníctvom tejto webovej stránky.
Za prípadné zákonu odporujúce činnosti alebo informácie prostredníctvom elektronických odkazov, ktoré z našich stránok vedú na iné ponuky World Wide Web, rovnako za obsahy, ktoré budú dané k dispozícií osobami pri výmene kontaktov na našich fórach, zodpovedá XXXLutz KG ako zriaďovateľ a správca len pri preukázateľnej znalosti tejto skutočnosti, a za podmienky, že nezamedzil takémuto vadnému prístupu. Diskriminačné, pohoršujúce, morálne zavrhnutiahodné alebo zákonu odporujúce obsahy budú administrátorom webu odstránené.
Informácie o spracovaní osobných údajov v súvislosti s predajom tovaru.
Podmienky predaja tovaru sú špecifikované v kúpnych zmluvách a všeobecných obchodných podmienkach, ktoré tvori neoddeliteľnú súčat kúpnych zmlúv. Prípadné ďalšie otázky Vám radi zodpovieme.
Táto stránka používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa súbory „cookies“, ktoré sú textovými súbormi ukládanými do vášho počítača, umožňujúce analýzu spôsobu používania tejto stránky jej užívateľmi. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní stránky (vrátane vašej IP adresy) bude spoločnosťou Google prenesený a uložený na serveroch v Spojených štátoch. Google bude používať tieto informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľa a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a užívaní internetu vôbec. Google môže taktiež poskytnúť tieto informáce tretím osobám, ak to bude požadované zákonom, alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícií. Môžete odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači, avšak uvedomte si, že ak tak urobíte, nebudete schopní naplno využívať všetky funkcie tejto stránky. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajovo vás spoločnosťou Google, a to spôsobom a k účelu vyššie uvedenému.
xxxlutz.sk nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za chybné obsahy alebo iné chyby spôsobené prenosom. Zaručiť môžeme len našu snahu zamedziť týmto prípadným chybám.
Odporúčaná konfigurácia systému
Aktuálna verzia:
Chrome, Edge, Firefox nebo Safari
Javascript aktivovaný

XXXLutz tlačový rozdeľovník

Chcete dostávať naše aktuálne mediálne správy automaticky e-mailom? Potom sa jednoducho prihláste k odberu.
Všetky polia označené * sú povinné
Kliknutím na „Prihlásiť sa na odber newslettera“ súhlasím s pravidelným zasielaním newslettera a aktuálnych tlačových správ od spoločnosti XLSK Nábytok s.r.o.("XXXLutz")  e-mailom. Odber newslettera môžem kedykoľvek zrušiť s účinnosťou do budúcnosti. Podrobnosti o zasielaní newslettera a ochrane osobných údajov nájdete v u spoločnosti XXXLutz.
© 2024 XXXLutz・XLSK Nábytok s.r.o. Galvaniho 11, Bratislava, 821 04
logo